Search results7 घर

崇左市 में निजी कमरा
Khách sạn gần thác Bản Giốc, chùa Trúc Lâm
4 बिस्तर
10 – 17 दिस॰
₹1,577 प्रति रात
Cao Bằng में निजी कमरा
Quang Thuận Ancient homestay Khuổi Ky Village
16 बिस्तर
10 – 17 दिस॰
₹816 प्रति रात, असली किराया ₹994
Trùng Khánh District में साझा कमरा
Yen Nhi Homestay Ban Gioc (traditional house)
10 – 17 दिस॰
₹890 प्रति रात, असली किराया ₹976
Đàm Thuỷ में साझा कमरा
May Linh Homestay Ban Gioc Waterfall - Cao Bang
10 बिस्तर
10 – 15 दिस॰
₹939 प्रति रात
Trùng Khánh में निजी कमरा
Authentic homestay by friendly local Tay people
2 डबल बेड
1 – 6 अप्रैल
₹915 प्रति रात
Chí Viễn में साझा कमरा
Green Door Ban Gioc Homestay
16 बिस्तर
10 – 17 दिस॰
₹690 प्रति रात, असली किराया ₹949
Cao Bằng में घर
The apartment has view around the cao bang !
2 क्वीन बेड
10 – 15 दिस॰
₹1,315 प्रति रात

एक यात्रा, दो बुकिंग

दो जगहों के बीच अपना समय बाँटकर Hạ Lang District को और करीब से जानें।
अपना समय 崇左市 और Cao Bằng के बीच बाँटें
औसतन ₹1,140 प्रति रात
崇左市 और Trùng Khánh District में ठहरें
औसतन ₹1,241 प्रति रात
Cao Bằng और Trùng Khánh District में ठहरें
औसतन ₹875 प्रति रात
अपना समय 崇左市 और Đàm Thuỷ के बीच बाँटें
औसतन ₹1,212 प्रति रात
Cao Bằng और Đàm Thuỷ में ठहरें
औसतन ₹853 प्रति रात